ETKİNLİKLERİMİZ

YÜZME: Çocukların hem fiziksel, hem de ruhsal gelişimlerini destekleyen yüzme branşı, alanında uzman yüzme antrenörleri tarafından kurum içinde bulunan olimpik yüzme havuzunda verilen aşamalı yüzme eğitimleri ile sağlanmaktadır. Çocukların ruh ve beden sağlıklarını olumlu düzeyde etkileyen yüzme, çocuğa sosyal açıdan yeni çevre edinme ve arkadaşlık gibi konularda da katkı sağlar.

YABANCI DİL-İNGİLİZCE: Harikalar Diyarı Koleji’nde İngilizce öğretimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde ve MEB İngilizce Eğitim Programı esas alınarak; dört temel dil becerisine eşit önem veren, anasınıfından başlayan en temelde bir eğitimle sarmal bir yapıda, uluslararası yayınların yanında gerektiğinde İnternet ve bilgisayar tabanlı platformlardan da yararlanılarak alanında uzman yabancı öğretmenlerce yürütülmektedir. İngilizce programımızda dört dil becerisine (Listening-Dinleme, Speaking-Konuşma, Reading-Okuma ve Writing-Yazma) eşit ağırlık verilmektedir. Derslerimizde bu dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Okullarımızda verilen İngilizce eğitiminde Oxford University Press (OUP), English Maya vd. kaynaklar eğitime destek sağlama noktasında aktif olarak kullanılmaktadır.

JİMNASTİK: Jimnastik, çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken, aynı zamanda da çocukların estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak için öncelikli tercih edilen ve tüm spor branşlarının temelini oluşturan jimnastik; çocuğa denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz/sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırır. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar, ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi herhangi bir bireysel spora veya takım sporuna bir adım önde başlayabilir. Harikalar Diyarı Koleji’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen jimnastik eğitiminde profesyonel ve eğlenceli eğitim yaklaşımıyla erken çocukluk dönemini en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Dersler okul içerisinde bulunan spor salonunda alanında uzman antrenörler ve eğitmenler tarafından verilmektedir.

TAEKWONDO: Bir disiplin sporu olan Taekwondo ile çocuklar, vücutlarını nasıl kontrol altına alabileceklerini öğrenirler. Taekwondo sporu, çocukta liderlik duygusunu artırır, özgüveni geliştirir, çocuklar arası akran etkileşimini destekler ve çocukta ahlaklı, dürüst, yardımsever bir kişilik oluşturur. Tüm bunlarla birlikte çocukta bedensel gelişmeyi de sağlayan Taekwondo, çocuğun refleks kabiliyetini geliştirir ve çocukta sağlıklı bir vücut oluşmasının gelişimine katkı sağlar.

ROBOTİK KODLAMA: Harikalar Diyarı Koleji’nde Robotik Kodlama eğitimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisiliği, Yapay Zeka Mühendisliği gibi alanlardan mezun uzman eğitmenlerce geniş ve ferah bir atölyede verilerek çocuklar için muazzam bir deneyim görevi üstlenir. Gelişen teknoloji dünyasını yakından takip eden Harikalar Diyarı Koleji’nde çocuklar, robotlarla yakından tanışır ve robot kullanımı, kod yazımı, oyun yazımı gibi konularda uzmanlaşırlar. Robotik Kodlama çalışmaları yaparken öğrenciler, kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Kodlama ve Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmaktır: • Öğrencilere hayatları boyunca kullanacakları bilişimsel düşünme becerilerini kazandırabilmek. • Akıllı cihazları anlama, kullanabilme ve yeni akıllı cihazlar geliştirme, mühendislik tasarım sürecini öğrenme. • Kodlama, robot programlama. • ‘Ne, nasıl çalışır?’ konularında özgün, üretken düşünebilme. • Sebep ve sonuç arasında bağlantı kurma. • Oyun tasarımı ve oyun programlama. • Strateji geliştirme, risk değerlendirme. •  Eleştirisel düşünme, farklı fikirleri dinleme. • Varsayım kurma ve yapılan ölçümlerle tahmin edilen sonuçlara ulaşmaya çalışma ve sonrasında daha ileri varsayımlar yapabilme. • Hatadan ders çıkarma, zaman yönetimi. • Çalışmaktan keyif alma. • Birçok meslek dalını tanıma, deneyimleme fırsatı. • Eğlenerek, deneyerek öğrenme. Araştırma becerileri . • Takım çalışması. • Sunum becerileri, sosyalleşme vd.

NEDEN KODLAMA EĞİTİMİ?

  • Bir birey ileride hangi mesleği seçerse seçsin, teknolojiye hâkim olması gelişen ve değişen dünyada oldukça önemlidir. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki öngörülen yeni işlerin büyük bir çoğunluğu artık bilgisayarlarla, robotlarla, internetle ilişkili olacak. Kod yazma; çiftçilikten hukuka, inşaattan tıbba kadar her endüstride kullanılabiliyor. Günümüzün dijital dünyasında kodlama; matematik ve okuma-yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi.

Kodlama en iyi erken yaşlarda öğreniliyor. Kodlamayı öğrenmek, bir yabancı dil öğrenmeye benziyor. Çocuğun mesleki Ingilizce edinimini ve mevcut İngilizce’sini geliştirebilmeyi destekliyor.

Çocuklar sıralama, döngüler ve koşullar gibi kavramlarla ne kadar erken yaşta tanışırlarsa; o kadar iyi özümsüyorlar. Yapılan araştırılmalara göre her 3 çocuktan biri henüz konuşma dahi öğrenmeden bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. elektronik cihazlarla tanışıyor. Çocukların kodlama ile tanışmaları, kullandıkları bu cihazları faydalı araçlara dönüştürüyor. Kodlama eğitimi, çocukların hayal ettikleri oyun, uygulama vb. birçok yazılım geliştirebilmelerini sağlıyor. Kodlama eğitimi öğrencilerinize matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, sanat ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Öğrencilerimiz her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Dijitalleşen hayatta dünyadaki olup biteni anlama adına giderek daha kıymetli hale gelecek bir alan olan Robotik Kodlama, çocuklarımızın teknolojik ilerlemelere öncülük edebilmeleri için temel bir yetenektir. Kodlama çocuklara üretme ve içindeki potansiyeli açığa çıkarma imkânı verir. Kodlama özgüven sağlar. Çocukların geliştirdikleri projeleri aileleri ve arkadaşlarına tanıtmaları onlara büyük bir güç katar. Kodlama diğer alanlarda da başarıyı getirir.

Programlama eğitimi; matematik, okuma yazma ve fen gibi farklı alanlardaki öğrenme becerilerini destekler. Çocukların kod yazmayı öğrenmesi, yalnızca yaptıkları meslekte değil, yaşamlarının tümünde fark yaratmalarını sağlar.

3D TASARIM VE BASKI: Hayal gücünü olumlu manada destekleyen ve geliştiren 3D Tasarım Atölye’sinde çocuklar, 3D Tasarım cihazları ile diledikleri renk ve boyutta ister tek ister çoklu üretim yaparak kendi oyuncaklarını tasarlayıp biçimlendirme ve üretme fırsatı yakalıyor.

AHŞAP TASARIM VE MARANGOZ ATÖLYESİ: Ahşap oyuncaklar çocukların zihinsel ve motor gelişimleri konusunda en etkin kullanılan oyuncaklar kategorisinde yer almaktadır. • Ahşap Tasarım Atölyesi’nde çocuklar anlatılan konuları görerek ve uygulayarak öğrendikleri için dersler daha kolay algılanmaktadır. • Çocukların kendi el emekleri ile yaptıkları ürünler ortaya çıkması nedeniyle derse katılımları daha etkin olur. • Çocukların ders içindeki bireysel katılımları ve akran etkileşimleri artar. • Çocukların psiko-motor gelişimlerine katkı sağlanır ve çocukta el-göz koordinasyonu ile  dikkat önemli ölçüde artış gösterir.

Harikalar Diyarı Koleji’nde kullanılan makine ve ekipmanlar; çocuklar için özel olarak üretilmiş, güvenlik testleri yapılmış makinelerdir. Ahşapla yapılan çalışmalar, bütün duyulara hitap eder ve uygulamalı eğitimin en güzel örneğidir. Sürekli gelişen bir dünyada bizim sunacaklarımızın ötesinde farklılıklar yaratabilecek çocuklar yetiştirmeye çaba harcayan Harikalar Diyarı Koleji’nde başlıca hedef, “üreten bireyler” yetiştirebilmektir. Dünyadaki tek çocuk dostu testere-bıçağın titreşim yoluyla oluşturduğu kısa darbelerle hassas kesime izin verir ve cilde herhangi bir şekilde zarar vermez. Tüm makineler, çocukların zarar görmeyeceği şekilde tasarlanmış olup herhangi bir yaralama riski oluşturmaz. Dersler ayrı bir atölye alanında alana dair eğitim ve sertifikasyonları bulunan uzman eğitmenler eşliğinde ve gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

MASAL VE HAYAL ATÖLYESİ: Çocukların dil bilişsel gelişimleri, konuşma ve dili etkin kullanma becerileri ile hayal dünyalarını geliştirebilmelerine katkı sağlayan bu atölyede çocuğun derin düşünme becerilerine de ayrıca katkı sağlanır.

SONSUZLUK ODASI: Sonsuzluk Odası’nda çocuklar, tüm yüzeyi aynalarla kaplı büyük bir alanda, Psikologlar tarafından farklı tekniklerle eğlenirken öğrenme fırsatı yakalarlar.

METAVERSE YAPAY ZEKA VE KARMA GERÇEKLİK: Metaverse Karma Gerçeklik Atölyemizde;

Metaverse, Karma Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik, Sinematografi Alanı, İçerik Üretim Stüdyosu konuları işleniyor. Metaverse dersliklerinde öğrencilerin bir projeye başlamadan önce projenin ön prototipinin oluşturulabileceği sanal atölyelerinin kurulumu, 3 boyutlu tasarımların gerçek boyutlarda tasarlanmasına olanak sağlayan sanal tasarım atölyesi, sanal dokunma hissini arttıran araçlar, tarihî eserlerin metaverse evrenine aktarılıp öğrencilerin gezebilmesi (VR Gezinti), 3D yazıcıların kullanımı uygulaması (Sanal Baskı), öğrencilerin 3 boyutlu tasarım yapmaları ve gerçek boyutta neler olduğunu farketmeleri (Gözlem Odası), öğrencilerin mekanizma tekniklerini daha iyi anlayabilmeleri (Sanal Mekanik Atölyesi), sanal olarak ilk yardım, yangına müdehale ve yangından kaçış eğitimlerini içeren eğitim simülasyonları vd. gibi çalışmalar yapılmaktadır.

KUM HAVUZU: Kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip organik Silis Kumu ile çocukların özgürce hareket edebilmelerine olanak sağlayan büyük ve geniş bir kum alanında en temelde amaç çocuğun bilinçaltını boşaltırken duyusal gelişim ve akran etkileşimine yönelik destek ve katkı oluşturabilmektir.

STEAMPARK: Çocukların grup ve akran etkileşimleri ile hayal güçlerini profesyonel şekilde destekleyen STEAMPARK Atölyeleri’nde çocuklar, lego-education seviye setleri ile zincirleme reaksiyonlar oluşturarak sebep sonuç ilişkisi kurabilme noktasında özgür tasarımlar gerçekleştirmektedirler.

LEGOLAND: Küçük ve büyük parçalı legolarla çocuklar, Legoland atölyesinde kendilerine verilen konu dahilinde özgün tasarımlar oluşturmaktadırlar. Burada amaç çocuğun dikkat ve odaklanmasını artırmak, psikomotor becerilerini geliştirmek, akran etkileşimini desteklemek ve hayal gücünü artırabilmektir.

MENTAL ARİTMETİK: Mental aritmetik eğitimini alan öğrenciler, sağlam bir matematik temelini oturtabilmektedir. Mental Aritmetik, hayatın temelinde olan Matematiğin erken çocuklukta keşfedilmesine ve edinilen bilgilerin kalıcı manada öğrenilmesine ve pekiştirilmesine katkı sağlar. Çocuklar bu sayede günlük hayatta daha başarılı olabilmektedirler. Çünkü Mental Aritmetik’te analitik ve derin düşünme gücü artırılırken aynı zamanda da beynin sağ ve sol yarım küresinin gelişmesi sağlanır.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI: Farklı materyaller ve yönergelerle çocukların görsel algı, dengede tutma, dikkat, odaklanma-konsantrasyon, hayal gücü, bağlantısal düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Kolaydan zora doğru izlenim izleyen akıl oyunları fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim için oldukça faydalıdır.

Temel Amaç ve Kazanımlar:

  • Temel beceriler kazanmada maksimum başarı. • Mevcut müfredat dışında zengin kaynak ve içerik. • Üst düzey düşünme ve araştırma becerisi. • Motivasyon ve hedeflerin geliştirilmesi. • Duygusal sosyal gelişim. • Üretici düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi vd.

GÖRSEL SANATLAR: Çocuklarımızda var olan üretkenliğe rahat ve özgür bir ortam, zengin malzeme seçeneği sunulup, gerekli teknikler gösterilerek onların kendilerini özgürce ifade edebilmelerine fırsat tanıyoruz. Bunu yaparken çocukların psikomotor becerileri, görsel algı, hayal gücü, imgelem yetenekleri ve görsel hafızaları ile el-göz koordinasyonlarının gelişimini önemsiyor ve destekliyoruz.

EĞLENCELİ BİLİM: Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların bilimsel okuryazarlığının gelişiminde en etkili yöntem uygulamalı fen ve doğa eğitimleridir.

Eğlenceli Bilim’le çocuklar;

  • Bilimden ilham alır. • Merak eder, sorgular, araştırır, dener, deneyimler ve kalıcı öğrenme şansı yakalar. • Bilimi keşfeder. • Bilimi günlük hayatlarına katar.

Kurumsal

İletişim

Pazartesi– Cumartesi:

07:00 – 19:00