EĞİTİM

Harikalar Diyarı Koleji, tematik yaklaşım odaklı olan ilk yıllar programı 3 yaştan 4. Sınıfa kadar olan eğitimi, bütünsel olarak yapılandırır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirdikten sonra ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.

Eğitim sistemimiz, yaşamla iç içedir. Çocuklar, okul hayatı kadar hayat okuluna da hazırlanırlar.

Öğrencilerin; kendi kararlarını alabilen, kararlarının arkasında durabilen, hatalarını göğüsleyip aldığı derslerle yola devam diyebilen, derin ve empatik düşünüp analitik, estetik, fikir yelpazesi geniş bireyler olabilmeleri için eğitimde güncelliği ve yenilikleri önemsiyoruz. Öğrencilere kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakabilmeleri kazandırılır ve onlara bir birey olarak yapamayacaklarını düşündükleri veya yapmak istemedikleri herhangi bir şeyde zorlama ve/veya baskı olmaksızın teşvik yoluyla yaklaşılır.

Tematik öğrenme, bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte önemli bir yoldur.

Etkin öğrenme yöntemleri kullanılarak çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenme gerçekleşir. Okul öncesi dönem ve erken çocukluk dönemlerinde çocuklar,  pozitif iletişim ve iş birliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenir ve özgüvenleri gelişir. Çocuklar, etkin öğrenme ile yeni kavramları deneyimleyerek keşfederler. Anaokulu döneminde eğitimin odağı, öğrenebilme becerilerini kazandırmaktır. Her çocuğun özel ve farklı olduğu gerçeği üzerine oluşturulan eğitim programımızın ana çerçevesi “etkin öğrenmeyi” geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Anaokulu programımız günlük düzeni; temizlik, puanla-yap-değerlendir sıralaması, küçük ve büyük grup faaliyetleri, beceri ve teknoloji atölyeleri ile açık hava faaliyetlerinden oluşmaktadır. Okulumuzda etkin ve aktif öğrenmeyi sağlayan, beceri, ilgi ve yeti destekli çok sayıda atölye bulunmaktadır ve bu atölyeler eğitimin eğlenceli bir hale dönüşmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Anaokullarımızda eğitim, 08.30-16.30 saatleri arasındadır. Sınıflarımızda eğitim dili Türkçe-İngilizce olup dersler günün yarısında bilingual (çift dilli) eğitim sistemi şeklinde ilerlemektedir. Bilingual sistemde günün yarısında sınıf içerisinde kullanılan etkin dil yalnızca İngilizce’dir, İngilizce hayatın içine entegre edilerek Native Speaker’lar tarafından dersler verilmektedir.

Harikalar Diyarı Koleji’nde dinamik bir gelecek için mutlu ve farkındalık sahibi bireyler yetiştirmek öncelikli hedeftir. Mevcut potansiyellerinin üzerine çıkma gayreti gösteren, çözüm odaklı, inovatif, araştırmacı, gelişim için değişime kendini açan, işbirlikçi, hümanist ve gerçekçi, adil, merhametli ve demokratik bireyler için Harikalar Diyarı Koleji’nde eğitim ve öğretim, “Mutluluk, Farkındalık ve Yaşam Boyu Başarı vizyonu üzerine kuruludur. Eğitimde asıl görev, çocuklara mutlu ve güvenli alanda nasıl öğrenebileceklerini öğretebilmektir. Harikalar Diyarı Koleji olarak, tek bir ekolde ilerlemeden bütünleştirilmiş ve yaşamla iç içe bir eğitim sistemini benimsiyor, eğitimde esnek olup okulda, sınıfta ortak alan ve ilgi yeti beceri destekleme atölyelerinde hareketliliği destekliyoruz. “Kuş uçar, balık yüzer, çocuk oyun oynar” mantrasından hareketle çocukların içinde bulundukları gelişimsel dönemlere uygun şekilde yapılandırılmış eğitim almalarını önemsiyor, eğitimi çocuğun dili olan oyunlarla destekleyerek kalıcı hale getiriyoruz. Anne ve babalarla kurduğumuz açık iletişim ve etkileşim, çocuklara dair karşılaşma ihtimali doğuran her türlü olumlu veya olumlu olmayan duruma yönelik aktif bir etki üstleniyor.  Harikalar Diyarı Koleji, tüm şubelerinde aktif ve deneyimsel öğrenme sistematiği ile eğitimde yaşam boyu başarıyı hedefleyen bireyler yetiştiriyor.

Kurumsal

İletişim

Pazartesi– Cumartesi:

07:00 – 19:00